Cíle nadačního fondu

Účelem Nadačního fondu je podpora talentované mládeže v motoristickém sportu.

Cílem Nadačního fondu je všestranná podpora a pomoc talentované mládeži s cílem umožnit jim rozvoj schopností a nadání. Nadační fond se soustředí na rozvoj nejrůznějších projektů v oblasti motoristického sportu, zejména motocyklového a automobilového, kde cílovou skupinou jsou především děti a mládež.

Dalšími činnostmi Nadačního fondu je pořádání nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí se zaměřením na motoristický sport, pořádání školení či výukových a tréninkových programů.

Projekt je realizován s podporou Autoklubu České republiky a pod jeho záštitou. Autoklub České republiky je na základě rozhodnutí příslušných mezinárodních organizací, jako jediný oprávněn řídit danou oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným. Autoklub České republiky s talentovanou mládeží metodicky pracuje a disponuje i dalšími nezbytnými prostředky k její výchově, zejména tréninkovými středisky pro jednotlivé disciplíny a kvalifikovanými trenéry.